Magne Kydland går av som redaktør i Sunnhordland

foto