Utsleppet frå kystfiskeflåten lågare enn havfiskeflåten