Stor dag for Joker Finnås som er best i vest

foto