Kan koronateste barn, lærarar og barnehagetilsette