Ber innbyggjarar gjera førebuande tiltak på eigedomen sin