Her er dei 27 folkevalde som skal styra Bømlo dei neste fire åra

foto