Unitech er ute som leigetakar av teknologisenteret i Rubbestadneset