Marinus Aquaservice på Bømlo vert kjøpt opp av Frøy ASA

foto