Opplevde oppslutnad som varma: Eit stort publikum kom på open dag

foto