Vegvesenet skal rekna på bygging av avkøyringsfiler