Førar av vasscooter var så rusa at det ikkje var mogeleg å gjennomføre forhøyr