Fritidskortet kan bli vidareført, men ikkje for alle

foto