Regjeringa vil forlengje den forhøgde dagpengesatsen til 1. juli

foto