Kommunen ber bømlingar som kjem heim frå utlandet om å avgrense sosial kontakt i ti dagar

foto