Bømlo kommune stengjer rådhuset for publikum

foto