Folkehøgskulen gav maten til frivilligsentralen

foto