Refsar innhald i skulebruksplanforslag: – Det er dårleg timing av kommunen