foto
MÅ VERA FØREBUDD: Bømlo brann og redning arrangerer mange øvingar i løpet av året for å vera førebudd på ting som kan skje. Foto: Ida Sofie Lønning

Få eit innblikk i arbeidet til Bømlo brann og redning