Regjeringa foreslår 1,5 milliardar kroner i ekstra støtte til sjukehusa