Smitten aukar blant dei tilsette, men talet på innlagde går ned