Helle Elecon, Teknisk Bureau Sunnhordland og KES slår seg saman i nytt selskap