FHI har ingen planar om å tilrå fjerde vaksinedose til dei eldste