Kraftprodusentane har spart vatn i sommar – forsyninga til vinteren er forbetra

foto