20 millionar kroner i underskot for kommunen

foto