Desse reglane blir endra frå nyttår – klart for våpenamnesti