foto

Historia bak flyktningehola på Samnungsøy

Fire unge menn fekk hjelp frå lokale motstandsmenn her i distriktet då dei i tre dramatiske veker måtte gøyme seg i ei hole på vestsida av Bømlo.