Får gode fem millionar frå KLP til pensjonsfondet

foto