Ekspertar spår høgare rente etter bustadprishopp

foto