Den verneverdige bømlabåten M/S «Vita I» blir gitt bort av museum