Kommunen seier nei til å ta ut meir marmor til kalkbrenning