– Det vert ikkje fleirtal for nedlegging av skular og omsorgstun

foto