Nordtun Trål AS: – Endeleg har me fått vår eigen kai!

foto