Over 900 søknader om dispensasjon frå lærarstreiken er godkjend

foto