Nok eit re­kordår for hav­bruks­kon­fe­ran­sen AqKva

foto