Kommunedirektøren rår til å overta rettane til kaiane, men ikkje moloane

foto