Mange tilfluktsrom i Noreg er ikkje offentleg kjende