Mange norske reiarlag byggjer nytt i Danmark

foto