Helsedirektoratet ber kommunane gå gjennom jod-beredskapen