Den sikta kvinna: Ønskte ikkje å skade mannen

foto