Søkjer om støtte til båtparkering langs Kuleseidkanalen