Politiet går ut med namn og bilete på den sakna

foto