Folkehøgskulen er i ferd med å setja ny søkjarrekord