Vegen vidare for Bømlo blir bestemt av kor fort resten av vegane blir bygd ferdig