Sa nei til forslag om endring av barnehagelova

foto