Kommunen opplever press på sjukeheimsplassane

foto