Næringslivet fortvilar over momsauke frå regjeringa

foto