Regjeringa opnar for arrangement med inntil 200 deltakarar