Fylket ber kommunen å vurdere miljøgateplanen på nytt