Dei som har fått tilsegn om tilskot må no vente lenger på utbetalinga