Vil vurdera sentralidrettsanlegg-avtalen på nytt

foto